Farmakovigilance

Farmakovigilance
hlášení nežádoucích účinků

Systém služeb pro zajištění bezpečnosti humánních léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. 
Nepřetržitá služba pro příjem hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků a nežádoucích příhod zdravotnických prostředků.

KAM HLÁSIT?

MUDr. Michal POHL
mobil +420 721 614 853
email: michalp@pharma-service.cz

 

PharmDr. Ivan CIMPRICH
mobil +420 731 169 914
email: info@euphar.cz

QUINTESENCE s.r.o. – ganev@quintesence.cz

CO HLÁSIT?


KDO oznámil informaci? (lékař, přítel, spolupracovník) jméno, adresa, telefon

CO se přihodilo? Diagnoza, příznaky začátek/konec, následky

KOMU se něco stalo? (postižený) iniciály, pohlaví, věk

KTERÝ přípravek společnosti Quintesence s.r.o.