Informace pro nevidomé a slabozraké

Informace pro nevidomé a slabozraké

Dle § 37 odst. 3 zákona má společnost Quintesence zajištěno zpřístupnění příbalových informací léčivých přípravků ve spolupráci s organizací nevidomých a slabozrakých – Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) ve formátu přístupném nevidomým a slabozrakým občanům prostřednictvím:

bezplatné zelené linky Call centra (dále jen TYFLOLINKY), a to podle konkrétního požadavku nevidomého nebo slabozrakého kontaktujícího TYFLOLINKU jedním z následujících způsobů:
audionahrávkou načtenou hlasovou syntézou a reprodukovanou telefonicky

elektronicky (e-mailem) v digitální podobě ve formátu TXT (prostý text)

poskytnutím textu větším kontrastním písmem dle individuálního požadavku uživatele TYFLOLINKY, nejvýše však do velikosti 18 bodů

TYFLOLINKA +420 221 462 412, zpřístupnění PIL jakýmkoliv z výše uvedených způsobů je poskytováno zdarma.